TEPELNÁ ČERPADLA

ČASTÉ DOTAZYTepelná čerpadla konstrukce vzduch / voda patří k nejpoužívanějšímu řešení ekologického a úsporného vytápění zejména rodinných domů a bytové zástavby, a to především z důvodu příznivého poměru cena / výkon a jednoduché montáže. Tepelná čerpadla zaručují vysokou účinnost, úspory energie a chrání životní prostředí.

Tepelné čerpadlo je zařízení využívající energii (teplotu) okolního prostředí k ohřevu vody a vytápění budov, přičemž hlavním přínosem tepelného čerpadla je schopnost získat energii z okolí i při velmi nízkých teplotách, v některých případech až kolem -20°C, a tuto energii s vysokou účinností převést na užitné teplo. Z těchto důvodů jsou tepelná čerpadla vyhledávaným ekologickým a ekonomickým řešením potřeb vytápění rodinných domů, bytových jednotek, ale i škol, administrativních budov a výrobních závodů.

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo funguje na principu obrácené chladničky - odebírá teplo z vnějšího zdroje, čímž ho ochlazuje a následně získaným teplem ohřívá vnitřní prostor. Pokud je čerpadlo vybaveno reverzním ventilem, je možné ho využít i k chlazení.

Jako zdroj energie využívají tepelná čerpadla vodu, vzduch nebo zem, v závislosti na možnostech a potřebách konkrétního řešení vytápění. Podle kombinace vstupní energie s využitím získaného tepla k ohřevu vody nebo vzduchu je možné použít čerpadla typu voda/voda, země/voda, vzduch/voda, voda/vzduch nebo vzduch/vzduch.

Petera a synové | 2024 |